Rekreacyjne żeglowanie po wodach śródlądowych

Rekreacyjne żeglowanie po wodach śródlądowych

Władysław R. Dąbrowski

rzpwp

TYTUŁ: Rekreacyjne żeglowanie po wodach śródlądowych (nakład wyczerpany)
AUTOR: Władysław R. Dąbrowski
ISBN: 978-83-60788-03-5
CENA: 44 zł

„Rekreacyjne żeglarstwo” autorstwa Władysław R. Dąbrowskiego jest publikacją, przeznaczoną dla szerokiej rzeszy żeglarzy. Można ją z jednej strony zaliczyć do podręczników żeglarskich, z drugiej natomiast, może służyć jako poradnik dla doświadczonych żeglarzy.
W kolejnych częściach autor szeroko omawia poszczególne działy wiedzy żeglarskiej, komentarzom towarzyszą w różnorodnej formie liczne ilustracje. Wiele uwagi poświęcił manewrowaniu jachtem pod żaglami i na silniku, oraz wytłumaczeniu zachowania się jachtu w czasie żeglugi. Znajdziemy tam szczegółowe omówienie wielu sytuacji manewrowych. Szczególnie polecam dział, który jest określany w szkoleniu jako teoria żeglowania (w książce to „Fizyka ruchu jachtu”). Autor kładzie nacisk na to, by zagadnienia odnosiły się bezpośrednio do praktyki żeglarskiej. Od razu upominam, że jest to fragment dla ambitnych, chcących dogłębnie zapoznać się tematem. Ciekawym elementem, nie często spotykanym w podręcznikach, są fragmenty, które mogą zainteresować obecnych i potencjalnych właścicieli jachtów. Czytając je można zdobyć wiedzę pozwalającą na ciągłe ulepszanie swojego jachtu lub też pomóc w zaplanowaniu kupna takiej a nie innej jednostki. Bardzo obszerne rozdziały dogłębnie poruszają tematy poszczególnych dziedziny wiedzy. W każdym z nich znajdziemy fragment interesujący nowicjusza jak i żeglarzy z najwyższymi stopniami. Wymienię tylko niektóre „Jak żeglować najszybciej”, „Żegluga w trudnych warunkach”, „Wnioski praktyczne wynikające z teorii ruchu jachtu” czy „Stateczność dynamiczna”.
Naczelną myślą kapitana W. R. Dąbrowskiego była chęć przekazania Czytelnikowi swojego olbrzymiego doświadczenia, zdobywanego podczas niezliczonych obozów śródlądowych, zajęć ze studentami AWF i szkoleń na wszystkie stopnie żeglarskie i instruktorskie. Wiedza ta w mojej ocenie nie tylko pozwoli na pozytywne zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, ale przede wszystkim stanowi kopalnię praktycznej wiedzy, potrzebnej do skutecznej i bezpiecznej żeglugi po śródlądowych drogach wodnych. Praktyczne spojrzenie na różne tematy jest ogromnym atutem tej publikacji. Natomiast wyciągnięcie potrzebnych informacji i zastosowanie ich w późniejszej praktyce, pozwalając na udoskonalenie żeglowania, pozostawiam Czytelnikowi.
Na koniec, proszę wszystkich znanych mi Instruktorów, którzy żeglarstwo układają sobie w doskonałą całość, by przestudiowali tę książkę – przyda się w Waszym szkoleniu.

Artur Kubacki
kapitan jachtowy