Nauka nawigacji

Nauka nawigacji

Basil Mosenthal

 

sklep_32

Kup na stronie www.morze.org

TYTUŁ: Nauka nawigacji
AUTOR: Basil Mosenthal
ISBN: 978-83-60788-04-2

„Nauka nawigacji” pióra Basila Mosenthala to prawdziwa perełka na rynku książki żeglarskiej. Bezpretensjonalnie podane podstawy trudnej sztuki nawigowania, lapidarność opisu i prostota przekazu to najwięk­sze jej atuty. Warto poznać metodykę szkolenia w nawigacji zaczerpniętą od Anglików, war­to, ponieważ tam widoczna jest tendencja do upraszczania zagadnień tak, aby łatwo mógł je zrozumieć nawet mniej zdol­ny adept. Praca Mosenthala to niezwykle przystępny kurs podzielony na kilkanaście roz­działów, z których każdy impo­nuje metodyką przekazywania wiedzy. Duży nacisk położono na sprawy prądów pływowych, ale nie dziwi, skoro książka napisana jest przez Anglika na tamtejszy rynek. Zaskakuje duża liczba rysunków i pomimo, że są one czarno-białe, ich przejrzystość nie budzi zastrzeżeń.
W przystępny sposób uzupeł­niają one wykład czyniąc lek­turę książki jeszcze przyjemniejszą. Ale nie uniknięto wpa­dek, wskutek czeskiego błędu, podano, że l Mm = 1825metrów (str. 9). Mimo to można uznać, że książka została sta­rannie wydana przez wydaw­nictwo Przedsięwzięcie Galicja i Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, jako kolejna publi­kacja serii Biblioteki Navigare Necesse Est pod patronatem naszego Magazynu.
MS
„Jachting” Nr 8/2005